Strona główna  |   Dodaj do ulubionych  |   Napisz do nas
Podczas szkoleń prezentowany będzie EFS
oraz jego miejsce i rola na tle pozostałych funduszy strukturalnych oraz zasady
i możliwości ich wykorzystania...

Projekt "Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 3.2 schemat b


Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego jest prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 3.2 schemat b. Ośrodek kontynuuje swoją działalność, która została rozpoczęta na początku 2005 roku (w ramach programów Phare 2002 i Phare 2003).
Działalność RO EFS skupia się na trzech dziedzinach: - szkolenia, doradztwo i działania promocyjne:
 • usługi szkoleniowe - oferujemy 11 tematów szkoleniowych kompleksowo ujmujących zagadnienia związane z aplikowaniem i prowadzeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • usługi doradcze - świadczymy usługi animacyjne, doradztwa ogólnego i specjalistycznego. Doradztwo odbywa się w siedzibie RO EFS, jak również możliwy jest dojazd doradcy do siedziby instytucji korzystającej z usługi;
 • usługi Informacyjno-promocyjne - w ramach Punktu Informacyjnego udzielane są podstawowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i zakresu usług RO EFS. Ośrodek organizuje konferencje i seminaria.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG OŚRODKA
Z usług Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bielsku-Białej mogą skorzystać instytucje i organizacje z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, Miasta Bielska-Białej i Jastrzębia Zdroju.
Katalog instytucji określony jest na podstawie dokumentów: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Obejmuje on między innymi:
 1. Jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 3. Publiczne służby zatrudnienia;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Instytucje szkoleniowe;
 6. Ochotnicze hufce pracy;
 7. Organizacje związków zawodowych;
 8. Organizacje bezrobotnych;
 9. Organizacje pracodawców;
 10. Szkoły;
 11. Jednostki naukowe;
 12. Inne instytucje;
Jeśli nie masz pewności, czy instytucja, którą reprezentujesz może korzystać z usług Ośrodka skontaktuj się z nami.
Ponadto, z usług Punktu Informacyjnego działającego w ramach Ośrodka mogą skorzystać wszyscy - zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw, jak i osoby fizyczne. W ramach usług informacyjnych udzielamy:
 • informacji gdzie uzyskać wsparcie doradcze, szkoleniowe dla przedsiębiorców i ich pracowników;
 • informacji o szkoleniach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych między innymi dla osób bezrobotnych, pracowników MSP, osób odchodzących z rolnictwa itp.
 • informacji o Europejskim Funduszu Społecznym i pozostałych funduszach strukturalnych;
Brak aktualności...
Nadawca: 
E-mail: 
Temat: 
Treść: 
*) Aby wysłać wiadomość należy wypełnić wszystkie pola formularza.
  
© 2005 ROSZEFSprojekt:  Akademickie Centrum Informatyki